Thursday, October 22, 2009


akhir surah al jum'ah. Peringatan utuk insan muslim yang malas dan leka dengan kesibukan dunia sehingga tak pergi solat jumaat dan malas berjamaah. Perhatian ada tinggal kalimah " ilaiha" .

No comments:

Post a Comment